×

Vyhledávání


Zadejte požadovaný výraz do vyhledávacího pole.

×

odkaz

Ochrana soukromí

Tyto Zásady ochrany soukromí upravují způsob, jakým spolek Létejme z Ostravy, z. s. (dále jen "Spolek") shromažďuje, používá, udržuje a zveřejní informace získané od uživatelů ("Uživatel") na http://www.letejmezostravy.cz internetových stránkách ("Stránky"). Tato politika ochrany soukromí se vztahuje na web a služby spojené se Spolkem.

Osobní identifikační údaje

Sdružení plně respektuje Vaše právo na soukromí. Shromažďovat údaje od uživatelů můžeme tehdy, jestliže uživatel navštíví naše stránky, přihlásí se k odběru newsletteru, nebo ve spojení s jinými činnostmi, službami, funkcemi a zdroji, které se nacházejí na našich stránkách. Uživatelé mohou být požádáni o jméno a příjmení, emailovou adresu, poštovní adresu, telefonní číslo. Nicméně uživatelé mohou navštěvovat naše stránky zcela anonymně. Osobní informace budeme shromažďovat pouze v případě, že dobrovolně tyto informace sami poskytnou. Uživatelé mohou vždy odmítnout poskytnutí osobních identifikačních údajů. Sdružení nepoužívá cookies za účelem získání informací o uživatelích. Cookies jsou používány jen v rámci dočasného spojení. Většinu webových prohlížečů můžete nastavit tak, aby vás upozornily na příjem cookies, případně cookies zcela zablokovat. Mějte však na paměti, že pokud odstraníte nebo zablokujete cookies, budete muset opět zadat svůj původní ID uživatele a heslo, abyste získali přístup k určitým částem webu.

Jak používáme shromážděné informace

Spolek shromažďuje a používá uživatelské osobní údaje pro tyto účely:

Jak chráníme vaše informace

Žádná informace, kterou poskytnete prostřednictvím webových stránek Spolku, není bez Vašeho souhlasu zpřístupněna třetí straně a Spolek ji použije pouze pro účely, pro které jste ji poskytli.

Služby třetích stran

Spolek nepředá osobní údaje bez vašeho souhlasu třetím stranám, s výjimkou případů, kdy takové předání je vyžadováno zákonem.

Na Stránkách mohou uživatele nalézt reklamu či jiný obsah, který odkazuje na stránky a služby našich partnerů, dodavatelů, inzerentů, sponzorů a dalších třetích stran. Neodpovídáme za obsah, který se na těchto stránkách nachází.

Změny v těchto zásadách ochrany soukromí

Spolek má pravomoc k aktualizaci těchto zásad ochrany soukromí kdykoliv. Při změně budeme revidovat datum ve spodní části této stránky. Doporučujeme uživatelům pravidelně kontrolovat tuto stránku.

Váš souhlas s těmito podmínkami

Používáním tohoto webového serveru vyjadřujete svůj souhlas s našimi zásadami ochrany soukromí a se zpracováním osobních údajů pro výše uvedené účely. Používáním této stránky dáváte najevo svůj souhlas s touto politikou. Pokud nesouhlasíte s touto politikou, tyto stránky, prosím, nepoužívejte.

Tento dokument byl naposledy aktualizován dne 28.12.2018