Nejnovější komentáře

Online přihláška

V případě žádosti o členství ve spolku Létejme z Ostravy, z.s. je nutno vyplnit přihlášku ke členství. Do následujícího formuláře zadejte požadované údaje, posléze se přihláška automaticky vygeneruje, tu jen stačí podepsat a doručit výkonnému výboru. Odesláním přihlášky Vás zaevidujeme do systému čekatelů o vstup do spolku, vy ji přinesete na nejbližší členskou schůzi, kde proběhne příjmací proces.

Jméno
Příjmení
Ulice
Město
PSČ
Narozen/a
Telefon
Email 
V
Dne

Prohlašuji, že jsem vyplnil/a přihlášku ke vstupu do spolku Létejme z Ostravy, z.s. úplně a pravdivě a svobodně jsem se rozhodl/a do spolku vstoupit, přičemž mi není z mé strany známa jakákoliv překážka ke vstupu. Také prohlašuji, že jsem se seznámil/a se stanovami a vyhláškami v aktuálním znění a souhlasím s nimi.